VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  na uchazeče o pronájmu a provozovateli klubových a restauračních prostor

Společnost CURLING PROMO, s.r.o., s vědomím Českého svazu curlingu, vypisuje výběrové řízení na pronájem klubových a restauračních prostor v: 

CURLING ARÉNĚ PRAHA 

Komárkova 12, 148 00 Praha 4 – Roztyly 

Pro poptávkový materiál s podmínkami pro VŘ na pronájem a provozovateli klubových a restauračních prostor prosím vyplňte poptávkový formulář níže nebo napište na romana.havelkova@numerix.cz

Termín pro odevzdání vaší nabídky na pronájem klubových/restauračních prostor je 14. dubna 2020 v 16:00 hodin. Nabídky prosím posílejte písemně ve 4 výtiscích + 1x elektronickou verzi na adresu: 

CURLING PROMO, s.r.o. 

Jana Růžičky 1165/2, 148 00 Praha 4 – Kunratice 

Na nabídky, které budou obdrženy po tomto termínu, nebude brán zřetel.

Poptávkový materiál bude odeslán zájemci na e-mail po vyplnění poptávkového formuláře nebo kontaktování odpovědné osoby. 

Poptávkový formulář

V Praze dne 9. 3. 2020