Jak komerční akci objednat – obecně

U společnosti CURLING PROMO s.r.o. si můžete objednat:

  • pronájem 1-3 dráhy
  • pronájem 4 drah – tj. pronájem celé ledové plochy
  • pronájem STREET CURLINGU
  • pronájem CURLINGOVÝCH KAMENŮ

Objednání drah probíhá výhradně elektronickou poštou na e-mail: info@curlingpromo.cz.

Objednávka by měla obsahovat termín, časové rozmezí, počet drah, případně fakturační údaje a v případě zájmu o anglicky hovořící instruktory, je toto třeba také uvést.

Telefonické informace nelze brát za součást rezervace nebo objednávky, rozhodující je obsah elektronické pošty. Objednávkou akce klient stvrzuje, že je srozuměn s provozním řádem.

Provozní řád naleznete ZDE.
Ceník vám zašleme na vyžádání prostřednictvím e-mailu.