Jak akci objednat – obecně

U společnosti CURLING PROMO s.r.o. si můžete objednat:

Objednání drah probíhá výhradně elektronicky, a to na e-mail info@curlingpromo.cz nebo pomocí poptávkového formuláře.

Objednávka by měla obsahovat termín, časové rozmezí, počet drah, případně fakturační údaje a v případě zájmu o anglicky hovořící instruktory, je toto třeba také uvést.

Telefonické informace nelze brát za součást rezervace nebo objednávky, rozhodující je obsah elektronické pošty. Objednávkou akce klient stvrzuje, že je srozuměn s provozním řádem.

Rezervace a objednávky 1-3 dráhy (jednotlivé dráhy)

Ve všední dny lze pronajmout 1 až 3 dráhy pouze do 15:00 hod. nebo max. do 16:00 hod., přičemž záleží na konkrétním všedním dni. V čase po 15. či 16. hodině se pronajímají pouze všechny 4 dráhy, tj. celá ledová plocha.
Víkendy – Pronajmutí jednotlivých drah (1-3 dráhy) ve večerních hodinách lze pouze o víkendu.
O víkendech jsou v hale většinou ligové soutěže, přesto pokud byste měli zájem o víkendový termín, zeptejte se nás.
Pro 25 a více hráčů doporučujeme pronájem všech 4 drah, které lze pronajmou ve všední dny v jakémkoli čase.

Objednání celé plochy (4 dráhy)

REZERVACE na 4 dráhy trvá 7 dnů. Po uplynutí rezervace je potřeba, v případě trvajícího zájmu, dráhy objednat. Objednávku je potřeba vyplnit a zaslat oskenovanou zpět na náš e-mail.
Poté vám curlingovou akci potvrdíme.

Ceník vám zašleme na vyžádání prostřednictvím e-mailu.

Máte zájem o objednání akce, street curlingu nebo curlingového vybavení? Neváhejte vyplnit náš poptávkový formulář.