Pronájem STREET CURLINGU

NABÍDKA STREET CURLINGU pro sportovně-společenské akce

Společnost CURLING PROMO, s.r.o. má k dispozici mobilní demo-verzi curlingu, tzv. „STREET CURLING“.
STREET CURLING je možno využít jak k propagaci curlingu bez ledu, tj. na suchu, tak také ke komerčním účelům pro různé sportovně-společenské akce formou pronájmu. Instalaci STREET CURLINGU zajišťuje CURLING PROMO, s.r.o. včetně dopravy. Při komerčních pronájmech je nutné zvážit a rozlišit, kde bude STREET CURLING umístěný a pro jakou zájmovou skupinu bude využíván.

Něco o STREET CURLINGU:
Vzhledem k tomu, že se STREET CURLING transportuje v přepravní bedně, se kterou je obtížná manipulace v souvislosti s velkou váhou a rozměry bedny, je transport a instalace STREET CURLINGU zajišťována pronajímatelem, stejně jako jeho balení a transport zpět.
Po instalaci STREET CURLINGU vysvětlí instruktor účastníkům akce principy hry a také odlišnosti od klasického curlingu. Ideální herní systém pro účastníky je jeden proti jednomu, nebo případně dva proti dvěma vzhledem k tomu, že se hraje jen se 4 kameny, které jsou vybaveny kolečky. O výhodu/nevýhodu zahájení hry si účastníci střihají. Počet endů ve hře se řeší podle počtu účastníků. Všichni účastníci hry na STREET CURLINGU budou před vstupem na dráhu proškoleni instruktorem minimálně v následujícím rozsahu:

  • Vstup na hrací plochu je povolen pouze bez bot
  • Kameny se hází z dřepu, sedu nebo ze stoje
  • Kameny se nezvedají
  • Na kamenech se nejezdí
 • Po dráze se neklouže (ani po břiše, ani po zádech apod.)
 • Na dráze se nejí ani nepije

Instruktor zajišťuje organizaci turnaje, odborný výklad a provede i úvodní seznámení s hrou. Instruktor se všem hráčům po celou dobu hry plně věnuje a v případě jakýchkoli dotazů či nejasností je jim k dispozici.

Instalace STREET CURLINGU ve vnitřním prostoru:

 • Ve veřejném vnitřním prostoru (nákupní centra, sportovní centra) je vždy nutné zajistit obsluhu a dozor dvěma proškolenými instruktory CURLING PROMO, s.r.o.
 • V uzavřeném prostoru pro uzavřenou společnost – na obsluhu a dozor může stačit i jeden instruktor, doporučujeme raději dva instruktory. Pokud bude pronájem na delší dobu, bude záležet na dohodě organizátorů akce s pronajímatelem, jak bude instruktor z CURLING PROMO, s.r.o. zajišťován. STREET CURLING je vhodné instalovat v uzavřeném vnitřním prostoru:
  – do tělocvičny
  – na dlouhé chodby
  – nebo do jiných větších vnitřních prostor
 • Předem je nutné prověřit tzv. transportní cestu, tj. zda je dostatečný prostor jak pro transport, tak pro instalaci STREET CURLINGU (min. 4m x 15m) a zda je všude bezbariérový přístup na projetí bedny (2,7m x 1,3m x 1m – nevejde se do běžných výtahů, váha vč. bedny je cca 450kg).
 • Hrací plochu lze z transportní bedny rozbalit–rozložit pouze přímo na místě, kde se bude STREET CURLING hrát. Nelze ji přenášet mimo transportní bednu ani na tyči, ani nijak jinak. Povrch, na který se hrací plocha rozmotává, musí být absolutně rovný, jinak se může prošlápnout.

Instalace STREET CURLINGU na otevřeném prostoru venku lze za předpokladu že:

 • bude venku teplo, ideálně od15°C. Hrací plocha STREET CURLINGU je z plastu a tudíž neizoluje a nelze ji použít přes zimu venku, když se po ní musí chodit jen bez bot
 • nesmí pršet – je obtížné předvídat
 • ideální je tartanový povrch
 • v případě, že se bude hrací plocha rozbalovat přímo na betonu, tak ten musí být absolutně rovný a pod hrací plochou musí být filc nebo zátěžový koberec, který by měl být o něco větší než 10×2,5m a vcelku, který není součástí naší dodávky.

Doporučuje shlédněte instalační video: VIDEO STREET CURLINGU

Jak objednat STREET CURLING

Písemná předběžná objednávka:
Předběžná objednávka na STREET CURLING probíhá výhradně písemně elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@curlingpromo.cz. Objednávka by měla obsahovat termín, časové rozmezí, fakturační údaje.

Cenu a další nutné podmínky k zajištění pronájmu STREET CURLINGU Vám zašleme na vyžádání.

Smlouva o nájmu:
Smlouvu o nájmu požadujeme podepsat minimálně 10 dnů před konáním akce. Smlouvu o nájmu zasíláme ve dvou vyhotoveních a obsahuje text o nutnosti složení kauce a doporučení o pojištění STREET CURLINGU na danou akci. Smlouvu lze zaslat až poté, co budou ze strany CURLING PROMO, s.r.o. zajištěni instruktoři. Pokud se objednávka zruší po podpisu smlouvy o nájmu, účtují se klientovi storno poplatky ve výši 5.000,- Kč.

Způsob transportu:
Transport STREET CURLINGU je zajišťován CURLING PROMO, s.r.o. vzhledem k osvědčené firmě, která má již s transportem značné zkušenosti a na cenný transport je pojištěna.

Máte zájem? Neváhejte vyplnit náš poptávkový formulář.