Jak objednat STREET CURLING

Písemná předběžná objednávka:
Předběžná objednávka na STREET CURLING probíhá výhradně písemně elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@curlingpromo.cz. Objednávka by měla obsahovat termín, časové rozmezí, fakturační údaje.

Něco o STREET CURLINGU:
Vzhledem k tomu, že se STREET CURLING transportuje v přepravní bedně, se kterou je obtížná manipulace v souvislosti s velkou váhou a rozměry bedny, je transport a instalace STREET CURLINGU zajišťována pronajímatelem, stejně jako jeho balení a transport zpět.
Po instalaci STREET CURLINGU vysvětlí instruktor účastníkům akce principy hry a také odlišnosti od klasického curlingu. Ideální herní systém pro účastníky je jeden proti jednomu, nebo případně dva proti dvěma vzhledem k tomu, že se hraje jen se 4 kameny, které jsou vybaveny kolečky. O výhodu/nevýhodu zahájení hry si účastníci střihají. Počet endů ve hře se řeší podle počtu účastníků. Všichni účastníci hry na STREET CURLINGU budou před vstupem na dráhu proškoleni instruktorem minimálně v následujícím rozsahu:

    • Vstup na hrací plochu je povolen pouze bez bot
    • Kameny se hází z dřepu, sedu nebo ze stoje
    • Kameny se nezvedají
    • Na kamenech se nejezdí
  • Po dráze se neklouže (ani po břiše, ani po zádech apod.)
  • Na dráze se nejí ani nepije

Instruktor zajišťuje organizaci turnaje, odborný výklad a provede i úvodní seznámení s hrou. Instruktor se všem hráčům po celou dobu hry plně věnuje a v případě jakýchkoli dotazů či nejasností je jim k dispozici.

Cenu a další nutné podmínky k zajištění pronájmu STREET CURLINGU Vám zašleme na vyžádání.

Smlouva o nájmu:
Smlouvu o nájmu požadujeme podepsat minimálně 10 dnů před konáním akce. Smlouvu o nájmu zasíláme ve dvou vyhotoveních a obsahuje text o nutnosti složení kauce a doporučení o pojištění STREET CURLINGU na danou akci. Smlouvu lze zaslat až poté, co budou ze strany CURLING PROMO, s.r.o. zajištěni instruktoři. Pokud se objednávka zruší po podpisu smlouvy o nájmu, účtují se klientovi storno poplatky ve výši 5.000,- Kč.

Způsob transportu:
Transport STREET CURLINGU je zajišťován CURLING PROMO, s.r.o. vzhledem k osvědčené firmě, která má již s transportem značné zkušenosti a na cenný transport je pojištěna.